''Geleceğe Güvenli Bakın''

 

            Güvenlik ihtiyacının karşılanması insanlık tarihinin en temel sorun alanlarından birini oluşturmuştur. Devlet ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik ihtiyacının karşılanması adına insanoğlu birçok siyasal ve askeri sistemler kurmuş ve güvenlik ihtiyacının karşılanması bakımından bu sistemleri fonksiyonel hale getirmiştir.

            Günümüz modern toplumunda güvenlik sorunu sadece devletlerin dış  ve  iç tehdit algılamalarıyla sınırlanamaz hale gelmiş, değişim kanunu gereği  ve  küreselleşmenin de etkisi ile söz konusu alandaki algılamalar sosyal olguları da içerecek şekilde değişime uğramıştır.Çağımızın en büyük siyasal/sosyal sorunlarından olan terör ve terör örgütlenmeleri ile mücadele başta olmak üzere, toplumsal barış ve huzur ortamının tesisi ve devamının sağlanması devletin temel ödev ve fonksiyonları arasında yer almaktadır.  Ayrıca güvenlik ihtiyacındaki çeşitlenme bankalar,  finans kurumları, sanayi tesisleri  ve  fabrikalar, alışveriş merkezleri, ulaşım sektörü, hava ve deniz liman güvenliği ve nihayet Üniversiteler ve belediyeler gibi devlet kurum ve kuruluşlarını da içerecek şekilde genişlemiştir.

            Güvenlik  sorununun  etkin  ve  maliyeti  en  aza  indirilerek  çözümü noktasında devlet,  5188  sayılı  Özel Güvenlik Hizmetlerine  Dair  Kanunla  ihtiyaç  duyulan özel güvenlik personelinin kimlerden, nasıl ve ne şekilde seçileceği, ne gibi bir eğitimden geçmesi gerektiği ve istihdam alanlarını düzenlemiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan yetişmiş özel güvenlik personeli ihtiyacına cevap vermek adına Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında Özel Güvenlik ve Koruma Programı 2011-2012 eğitim ve öğretim döneminde faaliyete geçmiş ve eğitime devam etmektedir.

Etiket: #