Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.

Bayram Karakurt

Program Başkanı

Öğr.Gör.

Talha Sert

Öğretim Elemanı

Dr.Öğr.Üyesi

Ülkü Çoban

Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.

Mümine Kalındemirtaş Küçük

Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.

İsmet Nezih Abanoz

Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.

Ali Eser